Ostatní

Ostatní ambulantní zákroky
Cena:
Popis

Mezi další nejčastěji prováděné ambulantní zákroky na GIA clinic patří operace zarůstajícího nehtu, korekce jizev (z předešlých velkých klasických chirurgických operací), ale i zašívání dírek v ušním boltci (po předchozích nešetrných zákrocích).
Operace zarůstajícího nehtu má za cíl zamezení zarůstaní nehtové ploténky do nehtového valu s doprovodným bolestivým zánětem. Na GIA clinic po aplikace lokálního anestetika injekcí, provedeme podélné šetrné sestřižení zarůstající části nehtové ploténky včetně její zárodečné tkáně, odstranění granulační tkáně, modelace nehtového valu, stavění krvácení a nakonec sterilní krytí rány. Tento poměrně častý zákrok je ve standardních chirurgických ambulancích řešen ablací nehtů, což je výrazně invazivnější operační metoda.


TOP