Operace dolních očních víček

GIA clinic nabízí zlepšení vzhledu dolních očních víček.
Cena: 14000 Kč
Popis

Operace dolních očních víček – klasická operace
GIA clinic nabízí zlepšení vzhledu dolních očních víček. Při operaci dolních víček odstraníme nadbytečnou kůži v oblasti dolních víček a výkon doplňujeme o odstranění tukových polštářků v této oblasti. Při výkonu částečně vyhlazujeme i vrásky kolem očí, a v případě nutnosti i vypínáme okrouhlý sval oční, nebo provádíme zpevnění vazu koutku oka. Zákrok se na GIA clinic provádí jako ambulantní, na přání pacienta může být proveden v tzv. analgosedaci – částečné uspání pacienta, kdy může být za dvě hodiny odvezen domů i v celkové anestezii. U operace v celkové anestezii je nutný jednodenní následný pobyt na GIA clinic.

Operace dolních očních víček (blefaroplastika) - laserová operace
Zlepšení vzhledu dolních očních víček. Při operaci dolních víček na GIA clinic při využití laseru odstraňujeme tukové polštářky v oblasti dolních víček a působením laseru redukujeme volnou kůži v této oblasti, řez je veden z vnitřní strany víčka bez zřetelné jizvy. Výhodou oproti klasické operaci je, že po zákroku nezůstává žádná viditelná jizva, pacient je operován v analgosedaci pod kontrolou anesteziologa, bez nutnosti pobytu na GIA clinic a zkracuje se doba hojení. Na tento typ zákroku je třeba přesně vybrat klinický nález. Tam, kde je žádoucí více redukovat kožní převis, je výhodnější klasická operace.


TOP