1) Jsem vhodný kandidát na plastickou operaci?
Před plastickou operací by měl být klient v dobrém zdravotním stavu a alespoň dva měsíce před zákrokem nekouřit. Pokud tedy pacient trpí onemocněním jako je diabetes, vysoký krevní tlak, porucha srážlivosti krve, nemocemi srdce, depresmi aj., není vhodné operaci podstupovat. Kontraindikací pro operaci je i výskyt oparu, nachlazení či infekční onemocnění. V tomto případě je nutné plánovanou operaci přeložit. Kouření zabraňuje řádnému prokrvení tkání a u pacientů kuřáků tak hrozí horší hojení, z čehož vyplývá i vznik nevzhlednějších jizev. Klient musí být na operaci připraven i psychicky a očekávat realistické výsledky. Všechny nezbytné informace obdrží pacient při konzultaci.
2) Jsou plastické operace omezeny věkem?
V každé věkové kategorii převládají určité zákroky, tím ale není řečeno, že zákrok, který běžně ženy podstupují až po 40. roce svého života, není v některých případe vhodný i dříve. Samozřejmě platí zásada, že plastická operace například prsou či ušních boltců se provádí, až když je jejich vývoj zcela dokončen. 
Lékař při konzultaci vezme vždy do úvahy vaše individuální dispozice.
3) Je plastická operace bezpečná?
Plastická operace je stále operací a jako taková zahrnuje vždy určité procento rizika. Se všemi takovými riziky je pacient seznámen při konzultaci. Bezpečnost vaší operace   se ale velmi zvýší, když budete ke svému operatérovi otevření a nezatajíte žádná fakta, která by mohla mít na průběh samotné operace nebo následné rekonvalescence špatný vliv. Zároveň je nutné dodržet předoperační režim, který vám lékař doporučí a který vám bude dán i v písemné formě.
4) Jsou jizvy po plastické operaci viditelné?
Zájmem plastického chirurga je, aby každá jizva byla co nejméně nápadná. Proto pro jizvu volí zpravidla místo, kde se jizva dá nejlépe zamaskovat, například přirozeným záhybem kůže. Také velikost jizvy volí vždy co nejmenší vzhledem k prováděnému zákroku.
5) Jak dlouho trvá, než prsa po augmentaci nabydou svou finální podobu?
Budete muset vydržet několik měsíců, než se nová prsa úplně „usadí“. 
6) Je možné vytvořit nová prsa po jejich odebrání v důsledku karcinomu jen za pomoci vlastního tuku?
V zásadě to možné je. Častější je ale varianta, kdy se metoda přenosu vlastního tuku kombinuje s vložením implantátů. Vždy však závisí na konkrétním posouzení nálezu, od kterého se odvíjí volba nejvhodnější varianty.  
7) Budu moci kojit po augmentaci prsou?
Dosavadní praktické zkušenosti i oborně vedené studie ukazují, že ženy po augmentaci jsou schopné kojit zcela normálně.
8) Dá se jít s prsními implantáty na mamograf?
Na mamografické vyšetření jít můžete, musíte ovšem předem informovat lékaře, že jste prodělala augmentaci, aby mohl provést vyšetření odpovídajícím způsobem.
9) Pokrývá zdravotní pojištění kosmetickou chirurgii?
Kosmetická chirurgie ve zdravotním pojištění zahrnuta není. Pouze v případě jako je například abdominoplastika, když je zároveň indikována i kýla, se pojišťovna podílí na úhradě operace kýly.
10) Mohu si platbu za zákrok rozložit do více splátek?
V současné době takový způsob platby naše klinika neumožňuje.
11) Hradí pojišťovna úpravu odstátých uší?
Ano, ale jen u dětí do 10 let.
 

TOP