Kostrhunova new.jpgMUDr. Eva Kostrhunová

Vzdělání:
2015 Atestace z cévní chirurgie
2008 Získání specializované způsobilosti pro obor chirurgie
2004 Atestace I. stupně z chirurgie
2000 Promoce Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové

Lékařská praxe:
2017– dosud GIA clinic s.r.o.
2017– dosud Cévní chirurgie nemocnice Vítkovice
2011 – dosud Chirurgické oddělení nemocnice Přerov
2002 – 2010 Chirurgická klinika IPVZ Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
2000 – 2002 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – pat. anat. odd

 

 

 

 

 

 

 
Odborná vědecká činnost, přednášky, semináře:
2017 školení Komplexní léčba lymfedému včetně manuální mízní drenáže
2017 kurz Lympho-Taping
2017 zaškolení Využití individuálně zhotovených kompresivních výrobků
2015 kongres VI.Ostravské angiodny
2015 kurz Lékařská první pomoc
2015 kurz radiační ochrany
2014 seminář IV. Sympozium České společnosti pro cévní přístupy
2013 kurz Dopad změn právní úpravy na posuzování zdravotního stavu
2013 kongres V. Ostravské angiodny
2012 seminář 2. Sympozium České společnosti pro cévní přístupy
2010 kurz Pokroky lékařské vědy a posuzování zdravotního stavu
2008 přednáška Onemocnění prsní žlázy, Zadar 
2008 kongres Spolupráce na přednášce zaměřené na řešení kýl na pracovišti
         Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Zadar
 
Další vzdělávání:
stáž Kardiochirurgická klinika nemocnice: problematika arteriovenózních zkratů (Dr.Slavíková)
stáž Nemocnice Atlas Zlín: resekce prsu a sentinelová uzlina
stáž Fakultní nemocnice u svaté Anny: 2 měsíce v cévní chirurgii
stáž Vysoké nad Jizerou: chirurgie ruky 
stáž Nemocnice Na Bulovce: plastická chirurgie
stáž Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: popáleninové centrum
 
Osvědčení:
Diplom celoživotního vzdělávání lékařů, Česká lékařská komora
Licence ČLK pro obor chirurgie 
Licence ČLK pro obor cévní chirurgie včetně primářské licence v tomto oboru
Certifikát komplexní léčby lymfedému včetně manuální mízní drenáže
 
Členství v odborných společnostech:
ČLS: flebologická, kardiovaskulární, chirurgická
 
Zájmy profesní, specializace:
Řešení varixů endovaskulárně technikou (RFA, LASER), přístupy pro hemodialýzu, onemocnění prsu, problematika lymfedému.

TOP