hana klosovaMUDr. Hana Klosová, Ph.D.

Vzdělání:

2018 Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru plastická chirurgie
2017 Specializovaná způsobilost v oboru „Plastická chirurgie“
2014 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové obhájena doktorská dizertační práce
2012 Držitel licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru popáleninová medicína
2006 Funkční licence ČLK v oboru - Umělá výživa a metabolická péče
2006 Specializovaná způsobilost v oboru „Popáleninová medicína“
2005 Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru chirurgie
2001 Zařazení do oboru Plastická chirurgie
2000 Atestace I. stupně v oboru „Chirurgie“
1997 Promoce Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
2014 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové obhájena doktorská dizertační práce

Praxe:

2022 GIA clinic s.r.o., Prostějov
2017 – 2019 Fakultní nemocnice Olomouc, Oddělení plastické a estetické chirurgie
2003 – doposud Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, Popáleninové centrum
1997 – 2002 NsP Nový Jičín, Chirurgické oddělení

 

Pracovní stáže a studijní pobyty

2014 Fotona Lasers in Aesthetics and Dermatology, international workshop, Ljubljana, Slovinsko
2014 Certifikovaná edukační stáž laserterapie, Sremska Mitrovica, Srbsko
2009 The SkinDays training course, Integra LifeSciences Services, Bordeaux, Francie
2009 Certified training course including theory and practical use of equipment for laser Doppler PerFusion Imaging,, Jarfalla, Švédsko

Patenty

2012 METHODS AND MATERIALS FOR TREATING BURN INJURIES, Patent application, Filed: November 22, 2011, Issued: June 21, 2012, Inventors: Vaclav Prochazka, Hana Klosova, Giannoula Lakka Klement

Členství v odborných společnostech

Společnost popáleninové medicíny
Česká společnost plastické chirurgie
Česká společnost chirurgie ruky
European Burn Association (EBA)
Česká společnost pro bioimplantologii
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s.
Česká společnost pro léčbu rány

Pedagogická činnost

Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta

Publikační činnost

Odborné monografie, statě a články - cca 100 původních prací


TOP