Cirkumcize (obřízka)

Chirurgický zákrok, při kterém je muži odstraněna předkožka (kožní řasa, která překrývá žalud penisu) se nazývá obřízka (cirkumcize). Nejčastějším zdravotním důvodem, pro který na GIA clinic provádíme cirkumcize je především fimóza a parafimóza.
Fimóza (kukla) je zúžená předkožka, která komplikuje normální život muže a někdy je provázena i dalšími zdravotními komplikacemi. Při ztopoření penisu, kdy je zúžená předkožka a nejde přetáhnout přes žalud, se diagnóza nazývá fimóza. Příčinou fimózy ale může být i krátká uzdička na spodní straně žaludu, která brání většímu pohybu předkožky. Někdy lze předkožku přes žalud přetáhnout, ale je tak úzká, že nejde dát zpět a žalud zaškrtí. Tato diagnóza se nazývá parafimóza a vyžaduje okamžité operativní řešení. Plastická operace cirkumcize u mužů se na GIA clinic provádí šetrným způsobem v lokální anestezii na operačním stole. Tomuto operačnímu zákroku vždy předchází urologické a předoperační vyšetření.
Cena: 31000 Kč
Popis

Cirkumcize neboli mužská obřízka je určená všem mužům, kteří se s defektem kožní řasy již narodily – jedná se zejména o abnormální délku kožní řasy v oblasti žaludu, kdy se tato kožní řasa nemůže zcela roztáhnout a přetáhnout tak oblast žaludu při erekci.
Zúžená předkožka může způsobovat vznik trhlinek a jizviček, jejichž neustále se opakující srůstání způsobuje to, že se předkožka ještě víc tímto srůstáním a hojením trhlinek zužuje. 
Obřízka je tedy pro muže důležitá a vnímána nejenom estetického a hygienického hlediska, ale tedy i z hlediska zdravotního, kdy dochází k narušení či znemožnění intimního života.
Operaci může podstoupit každý muž od 18ti let (je však možné operovat dříve avšak po dohodě s rodiči).
Při cirkumcizi je tedy prováděno zmenšení předkožky odstraněním přebytečné kožní řasy. Vždy záleží na dohodě mezi samotným klientem a operujícím lékařem při předoperační osobní konzultaci, kde jsou probrány veškeré možnosti a doporučení, které vyplývají samozřejmě z přání klienta, proporcí a podobně.

Před operačním zákrokem
Prvním krokem je předchozí konzultace, jejímž hlavním cílem je maximální informovanost klienta – o průběhu chirurgického zákroku, o vedení chirurgických řezů, o rizikách zákroku, kontraindikacích, o lokální anestezii a případných komplikacích.
Klient musí mít od svého praktického lékaře obecné běžné předoperační vyšetření (základní laboratorní vyšetření, EKG a jiné).
Samotné požadavky na vyšetření vycházejí ze zdravotního stavu či věku operované osoby.
Doporučené je vysazení všech léků, které zvyšují krvácení – nutná domluva s praktickým lékařem.
Před zákrokem by se měl klient chránit před infekcí a nachlazením, nesmí být aktivní opar rtu. 
Hodnotí se aktuální zdravotní stav – důležité je, aby se klient chránil před onemocněním či infekcí – odstup od operace po prodělaném infekčním onemocnění  2 – 3 měsíce.
24 hodin před výkonem doporučujeme neužívat alkoholické nápoje a kávu.
Je vhodné se v den výkonu vykoupat, nemazat se žádnými tělovými mléky a krémy a neholit se v operované oblasti (oholit se den předem).
Před operací odložit snímatelné protézy, brýle, šperky, kontaktní čočky, naslouchadla.

Průběh operačního zákroku
Cirkumcize je chirurgický zákrok, který na GIA clinic s.r.o. provádíme v celkové anestezii.
Lze ji provést jak částečně, kdy je odstraněna jen zjizvená a zúžená část předkožky (výsledkem je možnost částečně předkožku přetáhnout přes žalud), tak i celkově (penis je bez přebytečné předkožky s odhaleným žaludem), kdy je odstraněna celá předkožka.
S klientem je pořízena důkladná fotodokumentace a pečlivý lékařský nákres fixem na kůži v oblasti žaludu – na nadměrné kožní řase.
Opět je klientovi vysvětleno, co a jak bude probíhat, kde budou vedeny řezy a podobně. Chirurg provede řez a uvolní tak předkožkový vak, skalpelem se odstraní přebytečná tkáň, která způsobila zúžení předkožky.
Následně se provede sešití obou listů předkožky vstřebatelnými stehy.
Na operační rány jsou pak přiloženy absorpční obvazy.
Samotná operace zpravidla trvá  20 – 40 minut. Následuje fáze pooperační péče samotným klientem.

Po zákroku
GIA clinic s.r.o. doporučuje, aby si klient připravil domácnost tak, aby alespoň 7 dní nemusel vykonávat náročnější domácí práce a fyzicky se namáhat.
Návrat do zaměstnání a řízení automobilu doporučujeme zahájit až po 2 – 7 dnech. Samozřejmě záleží na tom, jak se muž cítí, avšak citlivost intimních partií klientovi, ve většině případů, ani nedovolí aktivitu dříve nežli po zmíněných 2 – 7 týdnech.
Pozdržením veškerých aktivit, které nepříznivě ovlivňují hojivost, musí zvážit v domácím prostředí sám klient, musí neustále dbát na svoji bezpečnost a nezapomínat na doporučení od lékaře.
Domácí pooperační péče je nedílnost součástí úspěchu každého chirurgického zákroku.
Fyzickou aktivitu a aktivní sport doporučujeme provádět minimálně po 2 – 3 týdnech po zákroku.
Co se týká sexuální aktivity – zde je doporučováno zdržení 2 – 3 týdnů.
V domácím prostředí je bolest zvládána s běžně dostupnými analgetiky, které operatér doporučí užívat (běžně postačí brát po dobu 2 – 3 dnů).
Další doporučení a informace (péče o jizvy, slunění, koupání, hygiena, solárium a jiné) budou předány lékařem následně po operaci.
Výsledek chirurgického zákroku průběžně sledujeme na osobních kontrolách u nás na GIA clinic s.r.o. avšak konečný výsledek je očekáván po 3 měsících po operaci.

Kontraindikace zákroku
Záleží na daném onemocnění a na celkovém zdravotním stavu.
Mezi hlavní kontraindikace patří: infekt akutní či chronický, opar rtu, autoimunitní onemocnění, závažné alergické stavy, akutní fáze maligního onemocnění, další vážná onemocnění zjištěná během pohovoru s klientem – zájemcem o daný výkon.

V den operace si vezměte s sebou

  • předoperační vyšetření (pokud jste jej již neposlal emailem)
  • léky, které klient pravidelně užívá (vzít si ranní dávku a zapít malým množstvím vody)
  • věci osobní potřeby
  • kopii dokladu o zaplacení operace nebo zálohy, případně stanovenou částku v hotovosti
  • pokud bude Vaše platba realizována  platební kartou, doporučujeme předem ověřit výši limitu denního výběru.

Neváhejte nás kontaktovat na tel.: +420 776 008 004 nebo přes poptávkový formulář zde.


TOP