Pigmentové a vaskulární léze

Léčba laserem se stala již rutinním postupem pro odstranění mnoha typů vaskulárních lézí, včetně hemangiomů, vaskulárních malformací, teleangiektázie či angiomů.
Cena: 2000 Kč
Popis

Vaskulární léze může postihovat značnou plochu kůže, jež trpí postižením cévního původu. Cílovou strukturou při ošetření je hemoglobin, jenž je naakumulován v cévách. Laserové záření o specifické vlnové délce a trvání pulzu působi selektivně na tyto struktury a ničí je. Hemoglobin dodává kůži dle svého nasycení kyslíkem červenou až namodralou barvu. Od většiny starších postupů léčby (radioterapie, kryoterapie atd.) bylo pro jejich malou účinnost či následné komplikace opuštěno. V léčbě vaskulárních lézí tak hraje nezastupitelnou roli laser.
Laserové paprsky s dlouhým pulsem Nd: YAG nabízejí skvělé řešení pro léčbu vaskulárních lézí. Paprsek laseru Nd: YAG proniká až do hloubky 5-6 mm do kůže a umožňuje vysoce účinnou léčbu. Nezávislý výzkum uvádí, že více než 75 % pacientů s hlubokými hemangiomy, které jsou ošetřovány lasery Nd: YAG, zaznamená dramatický ústup léze.

Bezpečná, efektivní a minimálně invazivní metoda
Cílovým chromoforem pro vaskulární léze je intravaskulární hemoglobin; tudíž tepelné působení je z velké části omezeno na kožní krevní cévy. Energie laseru je absorbována krví v žíle, přeměněna na teplo a stěny žíly jsou následně zničeny. Ve srovnání s jinými vlnovými délkami, které ovlivňují především povrchové vrstvy léze, se paprsek Nd: YAG také zaměřuje na níže ležící vaskulární výživový systém, což je důležité pro zajištění dlouhodobých výsledků léčby. Tento proces je naprosto bezpečný, jelikož ostatní zdravé žíly dodávají krev do ošetřované oblasti a imunitní systém těla odstraňuje mrtvou tkáň stejně, jako je tomu u modřiny.

Rady pro pacienta
Pacient se musí předem objednat ke konzultaci s lékařem, který bude ošetření provádět. Na konzultaci se klient od ošetřujícího lékaře dozví veškeré potřebné informace. Tato konzultace je hrazená pacientem částkou 500,- Kč.
Pacient musí mít před samotným výkonem odstraněny veškeré tělové krémy, masti, make-up či jiné látky v místech, kde bude prováděn výkon (odlíčení či odstranění látek je samozřejmě možné i u nás na klinice). Na vyžádání nebo v případě ošetření větších ploch bude použita znecitlivující mast EMLA.
Po ošetření může být pleť mírně zarudlá v místech aplikace laseru FOTONA (případné zarudnutí pleti se do pár dnů ztratí). Pacient není nijak omezen v běžných aktivitách a může se ihned po ošetření vrátit do práce.
Doporučené je po ošetření chránit pokožku krémem s vysokým UVP, aby nedošlo k pigmentaci kůže. Bezprostředně po ošetření je nutné zcela vypustit saunu a solárium. Další doporučení a informace budou předány lékařem následně po ošetření.

Neváhejte nás kontaktovat na tel.: +420 776 008 004 nebo přes poptávkový formulář zde.


TOP