Ošetření křečových žil radiofrekvenční sondou

Ambulantní operace, která řeší odstranění velkých povrchových křečových žil. Zákrok se řadí mezi miniinvazivní zákroky, jež je možné provádět v lokální anestezii. Procedura vyžaduje jen několik malých vpichů na končetině, takže i kosmetický výsledek je velmi pěkný a viditelný hned po operaci.
×
Typ zákroku
Popis
Křečové žíly vznikají oslabením vaziva cévní stěny, což postupně vede k rozšíření žíly a jejímu zvlnění. Zpravidla se vyskytují na dolních končetinách. Typické příznaky, které toto onemocnění provází, je námahová bolest a rychlá unavitelnost. Jedná se o nejčastější žilní onemocnění, které postihuje ve vyšším věku až polovinu naší populace, přičemž větší náchylnost k tomuto onemocnění je prokázána u žen. Velkou roli pro výskyt tohoto onemocnění hraje genetika, ženské hormony a těhotenství. Mimo tyto hlavní faktory napomáhá vzniku varixů i náš nevhodný životní styl. Především je zapotřebí zmínit nedostatek pohybu, kouření, obezitu, statickou zátěž dolních končetin tj. dlouhé stání či sezení s omezením pohybu. Radiofrekvenční metoda patří v dnešní době spolu s laserovou metodou EVLA k těm nejlepším a nejméně invazivním postupům léčby křečových žil.
 
Přínosy radiofrekvenční metody:
minimálně invazivní ambulantní metoda pro léčení křečových žil v lokální anestézii
pacient odchází 2 hodiny po zákroku a rychle se navrací ke všem běžným činnostem
krátká nebo žádná pracovní neschopnost
nitrožilní uzavření, které je výsledkem rovnoměrné a přesné aplikace energie 
metoda je šetrná, účinná a bezpečná
k pooperačním komplikacím ve srovnání s klasickými metodami dochází jen výjimečně
téměř bez výskytu bolesti či krevních výronů
kratší nošení elastických punčoch po operaci, chůze možná hned po zákroku, návrat ke svým normálním činnostem během několika málo dnů
většina pacientů pociťuje brzy po zákroku značnou úlevu
 
Jak radiofrekvenční metoda funguje
Radiofrekvenční metoda je principiálně velmi podobná laserové metodě. I zde se se jedná o endovenózní ablaci, kdy se za pomocí katetru zavede radiofrekvenční sonda přímo do žíly. Sonda přenáší na okolní stěny žíly tepelnou energii, která se následkem vyvolané koagulace uzavírá. Proces uzavírání probíhá v pravidelných úsecích po celé délce postižené žíly. Žíla se postupně přemění na vazivový pruh, jenž se postupem času zcela vstřebá. Krev, která již uzavřenou žílou proudit nemůže, se přesměruje do ostatních zdravých žil. Pozice zavedené sondy je po celou dobu kontrolována ultrazvukem. Množství přenesené tepelné energie se v průběhu operace velmi dobře reguluje.  
 
Výsledky
Radiofrekveční metoda je co do úspěšnosti zcela srovnatelná s laserovou metodou EVLA.
 
Praktické rady pro pacienty
Pacient se musí předem objednat ke konzultaci s lékařem, který bude ošetření provádět. Na konzultaci se klient od ošetřujícího lékaře dozví veškeré potřebné informace. Tato konzultace je hrazená pacientem částkou 500,- Kč.
Pacient musí mít od svého praktického lékaře obecné běžné předoperační vyšetření (veškeré potřebné žádanky dostane pacient od lékaře v rámci konzultace).
Doporučené je i vysazení všech léků, které zvyšují krvácení – nutná domluva s praktickým lékařem.
Pokud je klientem žena je vhodné vysazení antikoncepce, která až 4 x zvyšuje riziko embolizace (samotné vysazení má smysl alespoň dva měsíce před výkonem a musí být na základě domluvy s gynekologem).
Před zákrokem by neměl klient hladovět a držet nějaké dietní režimy a měl by se chránit před infekcí a nachlazením, nesmí být aktivní opar rtu.
Odstup od operace po prodělaném infekčním onemocnění 2 – 3 měsíce.
Před výkonem musí být klient lačný – nesmí nic jíst, pít ani kouřit alespoň 6 hodin před výkonem.
24 hodin před výkonem doporučujeme neužívat alkoholické nápoje a kávu.
Je vhodné se v den výkonu vykoupat, nemazat se žádnými tělovými mléky a krémy, nelíčit se a mít odlakované nehty (na rukou i nohou).
Po zákroku je nutné zajistit si doprovod a odvoz z naší kliniky.
K běžným denním činnostem se pacient vrací prakticky ihned a u většiny pracovních profesí není nutná pracovní neschopnost.
Vhodné kompresní punčochy, které mají vliv na zlepšení průběhu hojení, klientovi individuálně objednáváme u nás na klinice na základě poměření dané končetiny lékařem v den konzultace.
Tyto punčochy doporučujeme nosit po operaci cca 3 – 6 týdnů – v prvních 14ti dnech ve dne i v noci, pak už jen ve dne. Klient by je měl sundávat minimálně a to jen pro potřebu osobní hygieny.
Při bolestech pacient užívá běžně dostupná analgetika, promazává či chladí místa případně vzniklých modřin a to jakýmkoliv protizánětlivým krémem či krémem s obsahem heparinu.
Další doporučení a informace budou předány lékařem následně po ošetření.
 

Neváhejte nás kontaktovat na tel.: +420 776 008 004 nebo přes poptávkový formulář zde.


TOP