Rekonstrukce prsních dvorců

Spousta žen na světě se bohužel střetne s rakovinou, která je ohrožuje na životě. Jediná možnost jak rakovinu „obelstít“ je přistoupit k ablaci neboli odstranění poškozené tkáně – žena tak o prsa (o prs) nebo jeho část.
Ňadra jsou brána jako ukazatel ženskosti – k ženě neodmyslitelně patří. Krása poprsí je hodnocena podle několika faktorů – dle velikosti a tvaru ňader, hraje zde roli i vzájemná symetrie prsou, ale také krásu hodnotíme podle prsních dvorců a bradavek. Cílem rekonstrukce prsních dvorců a znovuvytvoření bradavek je však nejenom estetický vjem z ňader, ale i upevnění a navrácení sebedůvěry ženy.
Popis
Ženy svá ňadra vnímají jako přirozenou součást těla –  operace v podobě rekonstrukce prsních dvorců přináší ženě možnost vytvořit prsa ještě atraktivnější, z čehož vyplývá spokojenost klientky a zvýšení sebedůvěry, pocitu ženskosti a opětovné získání atraktivnosti.
Nízké sebevědomí či úplná ztráta sebevědomí a stud patří většinou mezi hlavní příčiny, proč ženy podstoupí rekonstrukci ňader různými metodami. 
Po dokončení veškerých fází rekonstrukce pak přijde fáze „dolaďování“, kde má své zastoupení právě rekonstrukce prsních dvorců a bradavek. 
Rekonstrukce pozitivně působí i na psychiku ženy a žena tak opět získá v neposlední řadě a zkvalitnění osobního života. 
Rekonstrukci dvorců můžeme rozlišit dle operační techniky a to do tří skupin, z níž první je přenesení části dvorce z opačné strany – tedy z druhého dvorce, pokud je přítomen, druhou technikou je odebrání kožního transplantátu z míst se sytější pigmentací a třetí je využití umělé tetováže, která je v dnešní době hojně zastoupena a lze ji aplikovat i na naší GIA clinic s.r.o.
Rekonstrukce bradavky nabízí mnoho operačních postupů, které můžeme rozdělit také do tří základních skupin a to přenesení části bradavky druhé strany, rekonstrukce bradavky místními laloky a využití umělé tetováže.  
Dohoda mezi samotnou klientkou a operujícím lékařem je při předoperační osobní konzultaci, kde jsou probrána veškerá doporučení a možnosti, které vyplývají samozřejmě z přání klientky, ale rozhodující je stávající tvar bradavek – stupeň neboli druh vpáčených bradavek – dle toho je určena i metoda a postup operace a z toho pak i vyplývá doba operace).
 
Před operačním zákrokem
Prvním krokem je předchozí konzultace, jejímž hlavním cílem je maximální informovanost klientky – o průběhu chirurgického zákroku, o vedení chirurgických řezů, o rizikách zákroku, kontraindikacích, o analgosedaci či lokálním znecitlivění a případných komplikacích.
Klientka musí mít od svého praktického lékaře obecné běžné předoperační vyšetření (základní laboratorní vyšetření, EKG, RTG plic, sonografické vyšetření, mamografické vyšetření a jiné). Samotné požadavky na vyšetření vycházejí ze zdravotního stavu či věku operované osoby.
Doporučené je vysazení všech léků, které zvyšují krvácení – nutná domluva s praktickým lékařem.
Před zákrokem by neměla klientka hladovět a držet nějaké dietní režimy a měl by se chránit před infekcí a nachlazením, nesmí být aktivní opar rtu.
Aktuální zdravotní stav – důležité je, aby se klientka chránila před onemocněním či infekcí.
Před výkonem musí být klientka lačná – nesmí nic jíst, pít ani kouřit (alespoň 6 hodin). 
24 hodin před výkonem doporučujeme neužívat alkoholické nápoje a kávu.
Je vhodné se v den výkonu vykoupat, nemazat se žádnými tělovými mléky a krémy, nelíčit se a mít odlakované nehty (na rukou i nohou).
Před operací odložit snímatelné protézy, brýle, šperky, kontaktní čočky, naslouchadla.
 
Průběh operačního zákroku
Rekonstrukce je chirurgický zákrok, který je prováděn zpravidla celkové anestezii. 
S klientkou je pořízena důkladná fotodokumentace a pečlivý lékařský nákres fixem na kůži v oblasti budoucího dvorce a bradavky a opět jí jsou vysvětleny všechny podrobnosti a postupy chirurgického zákroku a zvolená metoda, kde budou vedeny řezy.
Rány (řezy) jsou uzavřeny vstřebatelnými stehy – při převazech se tedy klientka nemusí bát bolestivosti. 
Operační rány jsou překryty speciálními náplastmi. 
Pokud bude klientka případně hospitalizována, tak se o ni po celou dobu individuálně a s patřičnou taktností velmi rádi postaráme.  
Samotná operace trvá 1 – 2 hodiny. 
Pak následuje fáze pooperační péče samotnou klientkou. 
 
Po zákroku
GIA clinic s.r.o. doporučuje, aby si klientka připravila domácnost tak, aby alespoň 7 – 14 dní nemusela namáhat svaly rukou a hrudníku a vykonávat náročnější domácí práce (mytí nádobí, oken, vysávání a podobně).
Návrat do zaměstnání, řízení automobilu či sexuální aktivita není nijak omezen a záleží jen na vlastním uvážení klientky  – záleží na tom, jak se žena cítí, avšak citlivost klientce, ve většině případů, ani nedovolí aktivitu dříve, nežli po 2 týdnech – pozdržením veškerých aktivit, které nepříznivě ovlivňují hojivost, musí zvážit v domácím prostředí sama klientka, musí tedy neustále dbát na svoji bezpečnost a nezapomínat na doporučení od lékaře. 
Domácí pooperační péče je nedílnost součástí úspěchu každého chirurgického zákroku.
V domácím prostředí je bolest zvládána s běžně dostupnými analgetiky, které operatér doporučí užívat, není vhodné koupání v teplé vaně nebo bazénu, saunování či solárium.
Další doporučení (péče o jizvy, slunění  a jiné) a informace budou předány lékařem následně po operaci.
Výsledek chirurgického zákroku průběžně sledujeme na osobních kontrolách u nás na GIA clinic s.r.o. 
 
Kontraindikace zákroku
Záleží na daném onemocnění a na celkovém zdravotním stavu. 
Mezi hlavní kontraindikace patří: infekt akutní či chronický, opar rtu, autoimunitní onemocnění, závažné alergické stavy, akutní fáze maligního onemocnění, těhotenství či kojení a další vážná onemocnění zjištěná během pohovoru s klientkou – zájemkyní o daný výkon.
 
V den operace si vezměte s sebou
  • předoperační vyšetření (pokud jste jej již neposlala emailem)
  • léky, které klientka pravidelně užívá (vzít si ranní dávku a zapít malým množstvím vody)
  • věci osobní potřeby
  • kopii dokladu o zaplacení operace nebo zálohy, případně stanovenou částku v hotovosti 
  • pokud bude Vaše platba realizována  platební kartou, doporučujeme předem ověřit výši limitu denního výběru.

Neváhejte nás kontaktovat na tel.: +420 776 008 004 nebo přes poptávkový formulář zde.

 

TOP