Zmenšení prsních dvorců

Zmenšení prsních dvorcůPoprsí neodmyslitelně patří ke každé ženě – jeho krásu můžeme posuzovat dle několika faktorů – dle velikosti a tvaru ňader, dle vzájemné symetrie prsou a vedle toho i podle prsních dvorců, přičemž jejich nepřiměřená velikost je ženami brána jako neestetická. Cílem zmenšení prsních dvorců je tedy hlavně estetický vjem z ňader, ale i upevnění a navrácení sebedůvěry ženy.
×
Typ zákroku
Popis
Ženy svá ňadra vnímají jako přirozenou součást těla. 
Velikost prsních dvorců je dána geneticky, ale v průběhu života se dvorce mohou měnit na základě jiných faktorů, kam patří těhotenství a následné kojení, hormonální změny v menopauze či nadměrná velikost poprsí, asymetrie ňader či následek úrazu. 
Mnoha žen je spokojena s velikostí či tvarem svých prsou, ale vadí jim jejich „detail“, který se dá vyřešit pomocí operace zmenšení prsních dvorců. 
Tato estetická úprava má na vzhled poprsí nezanedbatelný vliv a mnohdy je i velmi zásadní a přinese tak ženě možnost vytvořit prsa ještě atraktivnější, z čehož vyplývá spokojenost klientky a zvýšení sebedůvěry, pocitu ženskosti a opětovné získání atraktivnosti.
Nízké sebevědomí či úplná ztráta sebevědomí a stud patří většinou mezi hlavní příčiny, proč ženy postupují tento druh estetické operace. 
Dohoda mezi samotnou klientkou a operujícím lékařem je při předoperační osobní konzultaci, kde jsou probrána veškerá doporučení a možnosti, které vyplývají samozřejmě z přání klientky, ale rozhodující je stávající velikost prsních dvorců, dispozice klientky, proporce těla (výška, váha, obvod hrudníku, tvar prsou) a podobně.
 
Před operačním zákrokem
Prvním krokem je předchozí konzultace, jejímž hlavním cílem je maximální informovanost klientky – o průběhu chirurgického zákroku, o vedení chirurgických řezů, o rizikách zákroku, kontraindikacích, o celkové anestezii, analgosedaci či lokálním znecitlivění a případných komplikacích.
Klientka musí mít od svého praktického lékaře obecné běžné předoperační vyšetření (základní laboratorní vyšetření, EKG, RTG plic, sonografické vyšetření, mamografické vyšetření a jiné). Samotné požadavky na vyšetření vycházejí ze zdravotního stavu či věku operované osoby.
Doporučené je vysazení všech léků, které zvyšují krvácení – nutná domluva s praktickým lékařem.
Před zákrokem by neměla klientka hladovět a držet nějaké dietní režimy a měl by se chránit před infekcí a nachlazením, nesmí být aktivní opar rtu.
Aktuální zdravotní stav – důležité je, aby se klientka chránila před onemocněním či infekcí.
Před výkonem musí být klientka lačná – nesmí nic jíst, pít ani kouřit (alespoň 6 hodin). 24 hodin před výkonem doporučujeme neužívat alkoholické nápoje a kávu.
Je vhodné se v den výkonu vykoupat, nemazat se žádnými tělovými mléky a krémy, nelíčit se a mít odlakované nehty (na rukou i nohou).
Před operací odložit snímatelné protézy, brýle, šperky, kontaktní čočky, naslouchadla.
 
Průběh operačního zákroku
Zmenšení prsních dvorců je chirurgický zákrok, který je prováděn buď v celkové anestezii či analgosedaci. 
Obecně je tento chirurgický výkon na naší GIA clinic s.r.o. spojen s jednodenním pobytem, kde se o klientky po celou dobu individuálně a s patřičnou taktností velmi rádi staráme. 
S klientkou je pořízena důkladná fotodokumentace a pečlivý lékařský nákres fixem na kůži v oblasti dvorců a opět jí jsou vysvětleny všechny podrobnosti a postupy chirurgického zákroku a kde budou vedeny řezy a podobně.
Lékař provede řezy v oblasti dvorců a to tak, že „ořízne“ prsní dvorec do požadované velikosti a nadbytečnou tkáň odstraní na jeho okrajích a velmi pečlivě rány zašije – jizva je tedy následně přímo na okraji „nového“ dvorce a je téměř neviditelná. Rány (řezy) jsou uzavřeny vstřebatelnými stehy – při převazech se tedy klientka nemusí bát bolestivosti.
Operační rány jsou překryty speciálními náplastmi. Samotná operace zpravidla trvá 1 hodinu.
Estetická operace zmenšení prsních dvorců může být zároveň kombinovaná s jinými operacemi, jako je redukce (zmenšení) prsou, augmentace (zvětšení) prsou tukem či implantáty nebo modelace – všechny tyto operace však vyplývají z nespokojenosti nejenom z velikosti dvorců ale i velikostí či tvaru prs a podobně. 
Operace tak zpravidla trvá 1, 5  – 2 hodiny. 
Pak následuje fáze pooperační péče samotnou klientkou. 
 
Po zákroku
GIA clinic s.r.o. doporučuje, aby si klientka připravila domácnost tak, aby alespoň 7 – 14 dní nemusela namáhat svaly rukou a hrudníku a vykonávat náročnější domácí práce (mytí nádobí, oken, vysávání a podobně).
Návrat do zaměstnání, řízení automobilu či sexuální aktivita není nijak omezena a záleží jen na vlastním uvážení klientky – záleží na tom, jak se žena cítí, avšak citlivost klientce, ve většině případů, ani nedovolí aktivitu dříve, nežli po 2 týdnech – pozdržením veškerých aktivit, které nepříznivě ovlivňují hojivost, musí zvážit v domácím prostředí sama klientka, musí tedy neustále dbát na svoji bezpečnost a nezapomínat na doporučení od lékaře. 
Domácí pooperační péče je nedílnost součástí úspěchu každého chirurgického zákroku.
V domácím prostředí je bolest zvládána s běžně dostupnými analgetiky, které operatér doporučí užívat, není vhodné koupání v teplé vaně nebo bazénu a saunování.
Další doporučení (péče o jizvy, sluněn a jiné) a informace budou předány lékařem následně po operaci.
Výsledek chirurgického zákroku průběžně sledujeme na osobních kontrolách u nás na GIA clinic s.r.o. 
 
Kontraindikace zákroku
Záleží na daném onemocnění a na celkovém zdravotním stavu. 
Mezi hlavní kontraindikace patří: infekt akutní či chronický, opar rtu, autoimunitní onemocnění, závažné alergické stavy, akutní fáze maligního onemocnění, další vážná onemocnění zjištěná během pohovoru s klientkou – zájemkyní o daný výkon.
 
V den operace si vezměte s sebou
  • předoperační vyšetření (pokud jste jej již neposlala emailem)
  • léky, které klientka pravidelně užívá. Vzít si ranní dávku a zapít malým množstvím vody.
  • věci osobní potřeby
  • kopii dokladu o zaplacení operace nebo zálohy, případně stanovenou částku v hotovosti 
  • pokud bude Vaše platba realizována platební kartou, doporučujeme předem ověřit výši limitu denního výběru.

Neváhejte nás kontaktovat na tel.: +420 776 008 004 nebo přes poptávkový formulář zde.

 

TOP